312 45 25

Resmi İzinler

Resmi İzinler ve Onaylar :

Antalya Büyükşehir Belediyesi;
Bu sitede yer alan planlar, adalar, parseller, krokiler, caddeler, sokaklar v.b harita detayları Antalya Büyükşehir belediyesi tarafından ,12 Kasım 2006 tarih ve M.07.0abb.0.08.03/422 Sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

Antalya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü;
Bu sitede yer alan planlar, adalar, parseller, krokiler, caddeler, sokaklar v.b harita detaylarının İnternet ortamında yayını ile ilgili 25.Ağustos.2006 tarih ve 094875 sayılı yazı ile bilgi verilmiştir.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı;
Bu plan, Bakanlar Kurulunun 05.07.1994 tarih ve 94/5856 Karar Sayılı Yönetmeliği gereği, sadece Türkiye’ye ait coğrafi yer isimleri ve ülke sınırları yönünden MSB Harita Genel Komutanlığınca incelenerek,27 Ekim 2006 tarih ve P.P.D:3442-217-06/Yurt içi İlş.Ş Sayılı yazı ile uygun bulunmuştur. Tüm hakları saklıdır. Bilgimap OHS ve diğer ürünlerde yer alan kroki, harita ve çizimler ile tüm site Bilgimap™ tarafından hazırlanmış olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu, 556 sayılı KHK hükümleriyle korunmaktadır.